PTE General

Pearson Language Tests organizuje egzaminy umożliwiające osobom uczącym się języka angielskiego, dla których język ten nie jest językiem ojczystym, ocenę oraz oficjalne potwierdzenie ich umiejętności. Egzaminy PTE General przeprowadzane są we współpracy z firmą Edexcel.

PTE General zostały wprowadzone w 1992 roku przez University of London Examination Board (Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Londyńskiego). W 1996 komisja ta połączyła się z Radą Biznesu i Technologii (BTEC) przyjmując nazwę Edexcel i stając się jedną z największych instytucji organizujących egzaminy przyznające kwalifikacje akademickie i zawodowe w Zjednoczonym Królestwie. Edexcel jest obecnie częścią grupy Pearson  i współpracuje z Pearson Language Tests przy organizacji PTE General i PTE Young Learners.

Egzaminy PTE General i PTE Young Learners:

 • Motywują i  pomagają w nabyciu pewności siebie
  PTE General są egzaminami sprawdzającymi wiedzę w oparciu o  realistyczne scenariusze, co pozwala uczniom posługującym się na co dzień innymi językami na swobodną komunikację oraz zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
 • Są autentyczne i wymagają wiedzy przydatnej w komunikacji
  Egzaminy kładą nacisk na komunikację w sytuacjach z życia wziętych, a nie na zapamiętywanie specyficznego słownictwa, czy struktur językowych. Dlatego też, testy oparte są na scenariuszach z życia codziennego, a nie na ćwiczeniach gramatycznych. Egzaminy kładą nacisk na umiejętność rozumienia i płynnej komunikacji.
 • Są oparte na komunikacji i bazują na dostępnych na rynku materiałach dydaktycznych
  Zadania  egzaminacyjne na poszczególnych poziomach zaawansowania przypominają zadania pojawiające się w dostępnych na rynku podręcznikach do komunikatywnej nauki języka. Przygotowując się do egzaminów, można zatem wykorzystywać różnorodne materiały.
 • Wszechstronne i integrujące wszystkie cztery umiejętności językowe
  Część pisemna egzaminu sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej. Jest ona poprzedzona egzaminem ustnym. Specyfika testów, opartych na komunikacji , skraca czas ich trwania, nie obniżając jednocześnie ich jakości.
 • Sprawdzają wiedzę i stanowią poświadczenie umiejętności językowych
  Testy przygotowywane są i oceniane przez zespół fachowców, a kandydaci, którzy uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu otrzymują certyfikat od największej instytucji egzaminacyjnej w Zjednoczonym Królestwie - Edexcel, Pearson Company.
 • Dostarczają informacji zwrotnych i  upraszczają procedury administracyjne
  Poprzez zastosowanie systemu bieżącego oceniania (e-Pen) i elektronicznego systemu usług centrum egzaminacyjnego (Edexcel Online), kandydaci przystępujący do egzaminów są szybko i sprawnie informowani o swoich wynikach.

Poziomy

Poziom

Poziom zaawansowania 

CEF

Czas trwania egzaminu pisemnego  

Czas trwania egzaminu ustnego

 A1

Poziom podstawowy

A1

 1 h 15 min

 5 minut

 1

Poziom średniozaawansowany niższy

A2

 1 h 35 min

 5 minut

 2

Poziom średniozaawansowany

B1

 1 h 35 min

 7 minut

 3

Poziom średniozaawansowany wyższy

B2

 2 h

 7 minut

 4

Poziom zaawansowany

C1

 2 h 30 min

 8 minut

 5

Poziom biegły

C2

 2 h 55 min

 8 minut

 

Daty egzaminów

 

Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu PTE General 3 razy w roku:

 • MAJ
 • CZERWIEC
 • GRUDZIEŃ

 

  

 
CENNIK*

 

Pearson Tests of English General

 

 
Level
Recommended Candidate fee GBP
A1
50,00
1
60,00
2
70,00
3
90,00
4
100,00
5
110,00

* koszt egzaminu zmienia się w zależności od kursu FUNTA

Ebookshop księgarnia edukacyjno językowa Platforma e-learningowa Angmen Travel Przedszkole językowe Magic Fairyland

Copyright © 2023 Firma Edukacyjna ANGMEN

JĘZYKI ŚWIATA OD A DO Z | Kursy języków obcych | Biuro tłumaczeń | Turystyka językowa | Księgarnia językowa

wykonanie: GTECH.pl