Aktualności

SZEKSPIRIADA NA BIS ZABRZE 2017
12.04.2017
Aktualności >>

                                                                    Zapraszamy do udziału w 

Regionalnym Konkursie Recytatorskim 
Poezji i Prozy w języku angielskim „Szekspiriada na bis” 2017

pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik

     Organizatorem konkursu są:      

 Urząd Miejski w Zabrzu

                                                      

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu 

 

                                       

 

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu

International Primary School in Zabrze

 

 

Cele Konkursu:

1.      Zainteresowanie literaturą angielską i anglojęzyczną uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

2.      Upowszechnianie literatury anglojęzycznej zarówno klasycznej jak i współczesnej;

3.       Podnoszenie kultury słowa uczniów;

4.      Promocja oraz pomoc utalentowanych językowo i artystycznie uczniów;

5.       Stwarzanie warunków do poczucia bliskości z literaturą i kulturą angielską i/oraz anglojęzyczną.

Regulamin Konkursu:

1.      W  Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz reprezentanci instytucji pozaszkolnych  w podziale na dwie kategorie wiekowe:

·         Uczniowie szkół podstawowych

·         Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych;

2.      Uczestnicy Konkursu biorą udział w eliminacjach:
- szkolnych (nieograniczona liczba uczestników);
- regionalnych – każda szkoła lub instytucja zgłasza do konkursu maksymalnie dwóch uczestników.

3.      Uczestnicy Konkursu przygotowują  1 utwór poetycki lub fragment prozy  (fragment większego utworu lub krótkie opowiadanie) – w języku angielskim

4.      Uczestnicy prezentują podczas konkursu wybrany przez siebie  utwór o długości maksymalnie do 4 minut.

5.      W pracy z recytatorem należy zwrócić uwagę na zrozumienie treści, naturalność wypowiedzi, poprawność dykcji, poprawną interpretację, w której dopuszczalnymi są: uzasadniony gest sceniczny, ewentualny kostium oraz rekwizyty i element ruchu.

6.      Kryteria oceny recytatorów przez grono Jury Konkursu :

·         dobór repertuaru (wartości literackie utworu, dostosowanie tekstu do wieku
i możliwości recytatora);

·          interpretacja tekstu;

·          kultura słowa oraz poprawność językowa;

·          ogólny wyraz artystyczny.

Informacje organizacyjne
 
Terminarz etapów Konkursu:
- etap szkolny należy przeprowadzić  5 maja 2017 r.

- zgłoszenia (stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu) z dopiskiem „Szekspiriada na Bis” 2017 można przesłać:

  ü  pocztą na adres:               Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 ,  ul. 3-go Maja 12, 41-800 Zabrze 

                                      lub Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu , Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze

ü  drogą mailową, skan na adres:                   zabrzemdk2@wp.pl

ü  drogą mailową, skan na adres:                   sekretariat(at)miedzynarodowaszkola.eu

 

Termin składania zgłoszeń upływa  10 maja 2017

Etap regionalny - FINAŁ odbędzie się 16 maja 2017

- godz. 10:00,  Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu, Plac Warszawski 6 , aula II p

 

Nagrody i wyróżnienia:

Organizatorzy konkursu ufundowali następujące nagrody* i dyplomy dla uczestników w każdej kategorii wiekowej z osobna: 

Grand Prix (nagroda specjalna w kategorii szkoły podstawowe):

 6-cio miesięczne stypendium w

Międzynarodowej Szkole Podstawowej w Zabrzu

·         I nagroda: Wyjazd na warsztaty językowe w Londynie 26.05-31.05.2017**

·         II nagroda: 12 miesięczny e – kurs języka obcego lub 9miesięczny kurs stacjonarny języka angielskiego

·         III nagroda: Materiały do nauki języka angielskiego

*Za nagrody nie przysługują ekwiwalenty pieniężne.

** Mając na uwadze wyjazd  zagraniczny, jakim są warsztaty językowe ,uczestnicy konkursu powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty ważny co najmniej do dnia powrotu z warsztatów

 

Kontakt z organizatorami:             

·         Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu   - Mariusz Drogokupiec tel. kom. 601 410 477

·         Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu- Jolanta Skorupa tel. kom 609 180 226

  

 KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA 


                                                            Zmodyfikowano: 24.04.2017 10:59

Powrót
Ebookshop księgarnia edukacyjno językowa Platforma e-learningowa Angmen Travel Przedszkole językowe Magic Fairyland

Copyright © 2022 Firma Edukacyjna ANGMEN

JĘZYKI ŚWIATA OD A DO Z | Kursy języków obcych | Biuro tłumaczeń | Turystyka językowa | Księgarnia językowa

wykonanie: GTECH.pl