Aktualności

KOLONIE 2021 ! JASTRZĘBIA GÓRA 28.06.2021 do 11.07.2021
28.06.2021
Aktualności >>

Drodzy rodzice, koloniści!

Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym spotykamy się o 20:00 w Katowicach przed wejściem na dworzec od Placu Andrzeja.       Proszę pamiętać o tym by dzieci miały ze sobą ważne legitytmacje szkolne, oświadczenia proszę podpisać z datą wyjazdu i dać dzieciom, będą one odbierane na zbiórce w momencie wyczytania dziecka przez wychowawcę grupy.                               

Proszę także sprawdzić czy dzieci mają spakowane przybory toaletowe oraz ręczniki kąpielowe.

Do zobaczenia!

Firma Edukacyjna Angmen

 

Poniżej jeszcze raz do wglądu niezbędnik kolonijny 2021

 

 Angmen Summer Camp 2021

Informacje i Regulamin Kolonii Językowej w Jastrzębiej Górze

Drodzy Rodzice / Opiekunowie oraz Uczestnicy !

Witamy na Angmen Summer Camp 2021. Celem niniejszego wyjazdu jest nauka języka angielskiego poprzez gry, zabawy i komunikatywne metody nauczania stosowane w krajach obszaru anglojęzycznego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę lektorską, pracującą z młodzieżą od wielu lat, posiadającą rozległą wiedzę na temat języka, kultury i historii krajów anglojęzycznych. Malowniczo położony ośrodek wypoczynkowy w Jastrzębiej Górze „Przy Plaży”, graniczący z lasem, położony 150 m od plaży, w sąsiedztwie  Promenady Światowida stwarza idealne miejsce wypoczynku i nauki. Niniejszy niezbędnik przybliży Państwu takie informacje jak: program wyjazdu, harmonogram imprez, harmonogram dnia, regulamin, program wycieczek. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami.W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą w naszym biurze:

- ZABRZE,UL. Wolności 154, zabrze(at)angmen.com.pl, Tel. (32) 274-85-82

oraz bezpośrednio u Dyrektora F.E. Angmen Mariusza Drogokupiec                      

Tel. 601-410-477 lub Aleksandry Drogokupiec Tel. 508-208-932

 

Godziny otwarcia naszych placówek dostępne są na stronie  www.angmen.com.pl

 

WYJAZD

Uczestnicy kolonii językowej w Jastrzębiej Górze proszeni są o stawienie się na miejscu zbiórki:

Dworzec Główny PKP Katowice, przed wejściem na dworzec od placu Andrzeja  w następującym terminie:

28.06.2021r. zbiórka  godz. 20:00 PLAC ANDRZEJA, odjazd godz. 21:06

powrót 11.07.2021 godz. 07:19 Dworzec Główny Katowice (w informacji dowiedzą się Państwo na który peron przyjedzie pociąg)

 

28.06.-11.07.2021

Program szczegółowy:

 

ü  28.06.2021 - Wyjazd z Dworca PKP w Katowicach w godzinach  wieczornych

ü  29.06.2021 – przyjazd do Władysławowa, transfer autokarem do Jastrzębiej Góry

ü  30.06.2021 – 11.07.2021–  pobyt w Jastrzębiej Górze, realizacja programu

ü  10.07.2021 - Wyjazd z Dworca PKP we Władysławowie w godzinach  wieczornych

UWAGA!!!

BAGAŻ

Zwracamy się z prośbą o dostosowania bagażu dziecka do jego możliwości oraz warunków przejazdu i zakwaterowania. Najlepiej spakować rzeczy dziecka w miękka torbę/ plecak lub niewielką walizkę do max. 15 kg. Dostosowanie się do powyższych zaleceń zapewni komfort i bezpieczeństwo przejazdu Państwa dzieci oraz swobodę w poruszaniu się w miejscu zakwaterowania.

 

ZAKWATEROWANIE

Adres Ośrodka :

O.W. „Przy Plaży”

Ul. Bałtycka 19

Jastrzębia Góra 84-104

 

Do dyspozycji uczestników są:

ü  Boisko do koszykówki , piłki nożnej, siatkówki.

ü  Sala dyskotekowa/karaoke/filmowa

ü  Piłkarzyki

ü  Ping-pong

 

Dzieci zakwaterowane są w pokojach 4-6 osobowych, według przedziału wiekowego, starając się wypełnić ich wolę, jednakże zwracamy uwagę na fakt, iż nie dokonujemy rezerwacji pokoi, a po zakwaterowaniu jakiekolwiek zmiany ustalane są z wychowawcami grup oraz kierownikiem kolonii. Przebywanie osób spoza kolonii w pokojach kolonistów jest zabronione, jak również przebywanie kolonistów w pokojach innych niż własny po godzinie 22:00 jest niedozwolone.

PROGRAM

Biorąc pod uwagę fakt, iż wypoczynek letni organizowany przez Firmę Edukacyjną „ANGMEN” jest kolonio-obozem językowym, całokształt działań powiązany jest z językiem angielskim. Ramowy plan pracy przewiduje 45 godzin lekcyjnych języka angielskiego (tj. do 3 spotkań dziennie wraz z imprezami językowymi według harmonogramu dnia) podczas trwania turnusu.

 W zakresie sportu i rekreacji organizator przewiduje:

• Wycieczkę do Trójmiasta

• Park Ewolucji

• Turnieje gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) – Sports’ Day

Natomiast w zakresie wychowania i nauczania będą realizowane następujące punkty:

• Zajęcia z języka angielskiego oraz językowe imprezy towarzyszące:


1.   British Day

2.  American Day

3.  Film Night

4.  Karaoke Night

 

5.  The Challenge

6.  Treasure Hunt

7.  Scavenger Hunt

8.     Pyjamas Party

9.     Got Talent

10.   Capture the Flag

 

 

Ramowy program dzienny:

8.00 – Pobudka

8.30 – Śniadanie

9.30 – Konkurs czystości

10.00 – Zajęcia w grupach językowych

11.00 – Zajęcia w grupach wychowawczych

13.30 – Obiad

14.00 – Sjesta

15.15 – Zajęcia w grupach językowych

16.00 – Zajęcia w grupach wychowawczych

18.30 – Kolacja

19.00 – Zajęcia w grupach językowych /eventy

20.00- –Eventy- Zajęcia w grupach wychowawczych, gry i zabawy

22.00 – Cisza nocna


ZAJĘCIA JĘZYKOWE

Zanim uczestnicy zostaną przypisani do docelowych grup językowych przeprowadzony zostanie test językowy online, którego wynik zakwalifikuje uczestnika do grupy językowej na odpowiednim poziomie, określanym według Common European Framework  of  Reference. Lektor danej grupy może zdecydować o przeniesieniu do grupy o niższym lub wyższym poziomie w sytuacji, gdy zauważy, iż wynik testu był nieadekwatny do umiejętności ucznia.  Zajęcia odbywać się będą w miejscach ułatwiających stworzenie naturalnego środowiska dla posługiwania się językiem na terenie ośrodka, sąsiadującego lasu, plaży lub miejsc publicznych. Komunikatywne, interaktywne
i zachęcające do zabawy językiem techniki wykorzystywane przez lektorów zapewnią wysoki standard nauki oraz miłą atmosferę w trakcie zajęć. Poza zajęciami językowymi w grupach uczestnicy będą posługiwali się językiem angielskim podczas popołudniowych i wieczornych imprez, które prowadzone będą w języku angielskim. Uczestnictwo w zajęciach językowych oraz imprezach grupowych jest OBOWIĄZKOWE.

 

OPIEKA MEDYCZNA

W razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych uczestnik zwraca się do opiekuna grupy zgłaszając zaistniały problem. Osoba odpowiedzialna za doraźną pomoc medyczną oceni powagę problemu
i udzieli odpowiedniej pomocy lub wezwie lekarza. Rodzice są zobowiązani do spakowania do bagażu dziecka wszelkich lekarstw, które dziecko zażywa z uwagi na bezpieczeństwo uczestników oraz ewentualne uwagi dotyczące stanu zdrowia na piśmie. Leki te zostaną zdeponowane u wychowawcy po zakwaterowaniu w O.W. „Przy Plaży”. Opiekun odpowiedzialny będzie za terminowe podawanie leku oraz jego przechowywanie. W karcie zdrowia dziecka należy wymienić wszystkie zażywane leki, jak również i te, na które dziecko jest uczulone. W przypadku choroby lokomocyjnej prosimy o zabezpieczenie odpowiednich środków na które dziecko reaguje. Leki na chorobę lokomocyjną zostaną zaaplikowane tylko i wyłącznie wtedy gdy informacja o chorobie lokomocyjnej pojawi się w karcie zdrowia dziecka. Prosimy również o przedstawienie listy szczepień jakimi dziecko zostało objęte.

Organizator zabezpiecza jedynie leki z apteczki pierwszej pomocy. W przypadku konsultacji lekarskiej przepisane leki zastaną zakupione przez Organizatora i rozliczone z rodzicem (opiekunem prawnym) po powrocie z kolonii.

ODWIEDZINY

Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, wszyscy rodzice, opiekunowie lub rodzina zobowiązani są poinformować telefonicznie organizatora lub opiekuna grupy o zamierzonych odwiedzinach.

Odwiedziny powinny być planowane w trakcie sjesty lub czasie, który nie koliduje
z zajęciami językowymi lub imprezami grupowymi. Po ustaleniu terminu odwiedzin, należy podpisać oświadczenie o przejęciu opieki na czas wyjścia dziecka legitymując się dowodem tożsamości.
W przypadku odwiedzin rodziny, przyjaciół, itp., decyzja o odwiedzinach konsultowana jest uprzednio                            z rodzicami/ opiekunami dziecka. Z uwagi na obowiązujący stan pandemii oraz powiązane z nim obostrzenia powyższe reguluje dokument Covidowy.

 

KIESZONKOWE

Istnieje możliwość zdeponowania kieszonkowego u wychowawcy grupy. W tym celu sugerujemy  przygotowanie odpowiedniej kwoty rozmienionej na drobne banknoty (10-20zł) w opisanej kopercie, którą należy wsadzić                   do bagażu dziecka. Wychowawca zdeponuje pieniądzę po zakwaterowaniu w O.W.”Przy Plaży”. W takim wypadku będzie potrzebne podpisanie oświadczenia dot. zdeponowania środków dostępne na zbiórce. Organizator ani opiekun grupy nie biorą odpowiedzialności za ewentualną kradzież lub zdarzenia losowe skutkujące utratą pieniędzy.

 

Należy obowiązkowo posiadać ze sobą:

  • AKTUALNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ ! – WYMÓG KONIECZNY DO PRZEJAZDU KOLEJĄ ! (musi być aktualna pieczęć szkoły ważna do końca września 2021)
    W przypadku nie spełnienia powyższego wymogu ewentualną karą pieniężną nałożoną przez PKP zostanie obciążony uczestnik

 

Warto zabrać:

·         Strój kąpielowy, ręcznik plażowy, klapki plażowe, czapkę, krem z filtrem

·         Wygodne obuwie sportowe, płaszcz lub kurtkę przeciwdeszczową

·         Materiały piśmiennicze

·         Dużą dawkę uśmiechu i nadzieję na słoneczną pogodę J

 

NIE ZABIERAĆ:

·         Sprzętu elektronicznego, który mógłby ulec zniszczeniu lub zaginąć. Opiekunowie grupy nie biorą odpowiedzialności za jakikolwiek sprzęt elektroniczny lub inne cenne rzeczy.

·         Alkoholu, narkotyków, „dopalaczy”, noży lub jakichkolwiek innej broni, sztucznych ogni, kadzidełek, zapałek, papierosów, itp.

 

Poniżej przypominamy o regulaminie jaki Państwo i dzieci podpisały.

 

Regulamin kolonii/obozu w Jastrzębiej Górze 2021

1. Każdy kolonista / obozowicz zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania regulaminu. Winien stosować się do poleceń kierownika oraz wychowawców.

2. Zabrania się samowolnego opuszczania terenu kolonii / obozu. Wszystkie wyjścia poza teren ośrodka odbywają się w sposób zorganizowany, pod opieką wychowawcy. Uczestnicy kolonii /obozu zobligowani są do przestrzegania porządku dnia. Każdy uczestnik dba o czystość ośrodka i jego otoczenia.

3. Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu i innych uczestników kolonii / obozu.

4. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, palenia tytoniu, wulgarnego zachowania, wszczynania awantur, bijatyk, zakłócania spokoju innym uczestnikom wypoczynku.

5. Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy oraz dokumentów (paszport, legitymacja). Zalecamy zdeponowanie pieniędzy oraz dokumentów u wychowawcy.

6. Zabrania się użytkowania telefonów komórkowych podczas pobytu na kolonii z wyłączeniem czasu tzw. sjesty tj. w godz. 14:00 – 15:00 w trakcie pobytu w Jastrzębiej Górze. W trakcie użytkowania telefonu komórkowego zabrania się przesyłania i udostępniania treści naruszających dobra osobiste i moralne, prawo, treści powszechnie uznawanych za obsceniczne i obraźliwe, jak również wyszukiwania i rozpowszechniania treści pornograficznych. Zabrania się robienia zdjęć oraz udostępniania wizerunku innych uczestników kolonii jak również osób postronnych bez ich wyraźnej zgody. Wyłączone lub wyciszone telefony zostają zdeponowane u wychowawców, i wydawane do użytkowania w w/w czasie. Telefony zostają przekazane ponownie wychowawcom o godzinie 15:00. W przypadku konieczności skontaktowania się z Rodzicami/Prawnymi opiekunami przez uczestników kolonii/obozu poza określonym czasem, uczestnik kontaktuje się z wychowawcą. Powyższe ustalenia nie obowiązują podczas realizacji wycieczek programowych, wyjść grupowych oraz gier i zabaw terenowych ze względów bezpieczeństwa uczestników. Powyższa decyzja podyktowana jest dobrze pojętym interesem zdrowego i bezpiecznego pobytu na kolonii w Jastrzębiej Górze. W przypadku potrzeby kontaktu Rodzica/Prawnego opiekuna z dzieckiem poza określonym czasem użytkowania telefonu  prosimy o kontakt z wychowawcą lub kierownikiem kolonii.

7. Za zagubiony lub zniszczony sprzęt elektroniczny oraz inne wartościowe rzeczy uczestnika pozostawione bez opieki (nie zdeponowane u wychowawcy lub kierownika) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

8. Nie zastosowanie się do ww. regulaminu pociąga za sobą określone konsekwencje włącznie z dyscyplinarnym usunięciem z kolonii / obozu na koszt rodziców lub opiekunów z powiadomieniem jednostki wykupującej skierowanie (zakład pracy, szkoła itp.).

9. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na kolonii/obozie.

10. Zabrania się posługiwania otwartym ogniem oraz grzałkami w budynku. Zakazuje się samowolnego rozpalania ognisk. W przypadku zauważenia pożaru lub sytuacji grożącej pożarem należy natychmiast powiadomić wychowawcę i/lub kierownika.

11. Nie wolno podejmować prób napraw instalacji znajdujących się w budynku (zwłaszcza elektrycznej). Zabrania się używania sprzętu przeciwpożarowego dla celów nie związanych z akcją ratowniczą.

12. W czasie zagrożenia pożarowego uczestnicy kolonii/obozu opuszczają teren pod opieką Wychowawców.

13. Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu, pod nadzorem ratownika i wychowawcy. Nienadzorowana kąpiel jest surowo zabroniona. Uczestnicy kąpieli zobowiązani są przestrzegać zaleceń i nakazów ratownika. Kąpiel rozpoczyna się i kończy ustalonym sygnałem.

14. Przed wejściem do wody oraz po zakończeniu kąpieli odbywa się liczenie uczestników kąpieli. Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni, itp. W czasie kąpieli zabrania się lekkomyślnych żartów (przewracania kąpiących się, itp.) oraz wywoływania mylnych alarmów. Wszyscy uczestnicy zobligowani są do zachowywania czystości na terenie kąpieliska.

15. Uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą, stosując się do nakazów i zaleceń wychowawcy.

16. W czasie przemieszczania się należy zwracać baczną uwagę na poruszające się pojazdy mechaniczne. Jezdnię wolno przekraczać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, zachowując szczególną ostrożność. Zabrania się wybiegania na jezdnię, popychania oraz innych lekkomyślnych postępowań.

17. W trakcie podróży pociągiem zabrania się wychylania się przez okna oraz wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów. Zabrania się również przechodzenia do innych przedziałów lub wagonów nie objętych rezerwacją organizatora. W celu identyfikacji grupy uczestnicy zobowiązani są do założenia koszulek dostarczonych przez organizatora na czas podróży. Uprasza się o przestrzeganie zasad kultury wobec współpasażerów oraz innych podróżnych.

 

Zmodyfikowano: 28.06.2021 10:47

Powrót
Ebookshop księgarnia edukacyjno językowa Platforma e-learningowa Angmen Travel Przedszkole językowe Magic Fairyland

Copyright © 2023 Firma Edukacyjna ANGMEN

JĘZYKI ŚWIATA OD A DO Z | Kursy języków obcych | Biuro tłumaczeń | Turystyka językowa | Księgarnia językowa

wykonanie: GTECH.pl