Oferta dla nauczycieli - szkolenia

 

OFERTA SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

(szkolenia zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu, PTE General lub TOEIC/TOEFL, na poziomie B2 pozwalającym na nauczanie j. angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych)

 

PODSTAWA PRAWNA 

  Głównym celem zmian w zakresie wychowania przedszkolnego jest wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Będzie to możliwe dzięki dodaniu do podstawy programowej nowego obszaru "Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym". Treści nowego obszaru, jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola, będą mogły być realizowane już od 1 września 2014 r. Natomiast obowiązek w tym zakresie od 1 września 2015 r. zostanie wprowadzony  w stosunku do dzieci pięcioletnich, a od 1 września 2017 r. w stosunku do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. 

15 maja 2014 Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
Celem zmian jest wprowadzenie okresu przejściowego (do 31 sierpnia 2020 r.), który pozwoli nauczycielom przedszkoli (osobom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach) posiadającym odpowiedni poziom znajomości języka obcego określony w ww. rozporządzeniu ( B2), lecz nieposiadającym przygotowania w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego, na uzupełnienie wymaganego przygotowania metodycznego i tym samym nabycie pełnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć
z zakresu języka obcego w przedszkolu.
Aby efektywnie wspierać dyrektorów przedszkoli i szkół w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, do której wprowadzono nowy obszar „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”, proponuje się wprowadzenie okresu przejściowego do uzyskania przez nauczycieli przedszkoli (osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach) wymaganych kwalifikacji do prowadzenia wczesnego nauczania języka obcego.

  

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom przygotowaliśmy szkolenia językowe dedykowane nauczycielom wychowania przedszkolnego.

 

Oferta szkoleniowa Firmy Edukacyjnej Angmen

 

Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English oraz ETS Global

  

Specjalistyczne szkolenie językowe dedykowane dla nauczycieli przedszkoli przygotowujące do egzaminu PTE General lub TOEIC na poziomie docelowym B2:

 

Poziom A1 do A2:

80 h zajęć  (grupy 4-6 osób lub 7-10 osób)

Dodatkowo w ramach w/w szkolenia uczestnicy otrzymują multimedialny-internetowy e-kurs z języka angielskiego stanowiący rozbudowaną samosprawdzalną i samodzielną platformę językową

  

Poziom A2/B1 do B2: 

110 h zajęć (grupy 4-6 osób lub 7-10 osób)

W przypadku grupy o jednolitym poziomie B1-B2 istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w ilości 80 h. 

Dodatkowo w ramach w/w szkolenia uczestnicy otrzymują multimedialny-internetowy e-kurs z języka angielskiego stanowiący rozbudowaną samosprawdzalną i samodzielną platformę językową.

W ramach opłaty szkoleniowej można odbyć bezpłatne warsztaty praktyczne w Niepublicznym Przedszkolu – Językowej Akademii Przedszkolaka „Magic Fairyland” realizującej program edukacji dwujęzycznej na wszystkich poziomach edukacji przedszkolnej. Placówka posiada uprawnienia publicznego przedszkola.


Dostosowując się do Państwa potrzeb możemy również prowadzić zajęcia w mini grupach czyli od 2 osób.

Miejsce szkolenia: Do ustalenia z grupą / placówką / instytucją

Terminy: do ustalenia z grupą - częstotliwość oraz godziny zajęć (sesje również weekendowe)

Terminy egzaminów:

·          Sesja egzaminacyjna PTE General (maj 2017)

       ·         Sesja egzaminacyjna PTE General  (czerwiec 2017)

Koszt kursu oraz egzaminu zostanie ustalona indywidualnie dla każdej z grup.

Jeśli będą Państwo zainteresowanie tego typu szkoleniem prosimy o kontakt.

 

Kontakt:

Firma Edukacyjna Angmen,

Dyrektor: Mariusz Drogokupiec

Tel. 601 410 477,

e-mail: m.drogokupiec@angmen.com.pl

zabrze@angmen.com.pl

www.angmen.com.plwww.akademiaprzedszkolaka.eu

Ebookshop księgarnia edukacyjno językowa Platforma e-learningowa Angmen Travel Przedszkole językowe Magic Fairyland

Copyright © 2022 Firma Edukacyjna ANGMEN

JĘZYKI ŚWIATA OD A DO Z | Kursy języków obcych | Biuro tłumaczeń | Turystyka językowa | Księgarnia językowa

wykonanie: GTECH.pl